Kategorier
Operationer

Verdens første HCF7

Vores frøvenner i Vancouver, Canada lavede den 30. april 2021 verdens første level 7 homogene perfekte multifelt (HCF7).

https://us.v-cdn.net/6031689/uploads/IZ67RBJP7QGO/screenshot-from-2021-04-30-06-10-52.png
https://us.v-cdn.net/6031689/uploads/HR8AT5FR2C9I/screenshot-40.png

I et homogent multifelt vil man observere at der er det samme antal lag over alt – altså homogent. Typisk, ved normale multilag, vil der være områder som ikke dækkes af lige mange lag (felter) som dermed ikke fremstår homogent med hensyn til lag. Et område fremstår lidt lysere eller mørkere end andre områder i multifeltet. I praksis betyder det at man skal udnytte lige det præcis antal rigtige portaler i et område til gradvist bygge mindre lag op til store lag, så det homogene multifelt opnås. Det kræver mange nøgler, nøje planlægning og koordination med i hvilken rækkefølge lag bygges.

I et level 1 homogent felt er der 3 links, 3 portaler and 1 felt. Et level 2 homogent multifelt har 6 links, 4 portaler og 4 felter. Et level 6 homogent felt er det højeste der kan opnås ved normalt spil (begrænset af udgående links). Men pga. Matrjosjka event er det muligt at lave et perfekt level 7 homogent multifelt da man under eventet kunne linke inde fra et felt. Ved normalt spil er det muligt at lavel level 7 homogene multifelter eller større ved brug af “dobbelt portaler” (ligger lige op ad hinanden), men det er ikke en perfekt homogent multifelt.

Et level 7 homogent multifield har 1045 links, 367 portaler og 1043 felter.

Kilde