Kategorier
Tips

AP Generator

En stor del af Ingress går ud på at score sig nogle AP (Access Point). Det er for at stige i level eller for at gennemføre en AP-udfordring fx til First Saturday. Nedenfor beskrives hvordan du kan score hurtige AP – det der kaldes en AP Generator.

Den handling i Ingress der giver mest AP er at lave felter. Hvert felt giver ved normalt spil 1250 AP. Hvis du derfor hurtigt kan lave mange felter så genererer du mange AP.

Forberedelse

Du skal finde en anker-portal og mindst en link-portal hvorfra du kan linke til X antal rygrads-portaler som med links kan forbindes med hinanden på en – typisk næsten ret – linie; også kaldet en rygrad (eng. spline).

Fra din udvalgte link-portal skal du altså kunne linke til anker-portalen samt til de X portaler i rygraden. Fra anker-portalen skal du også kunne linke til de X portaler i rygraden.

Eksempel på en valgt link-portal, en anker portal og en rygrad af portaler, her X=7 portaler i rygraden der indgår i et link-sæt.

X kan fx være 7, 15, 23, 31 eller 39 portaler på en omtrentelig ret linie som linkes sammen til rygraden, typisk afhængig af hvor mange portaler du kan finde på nogenlunde række (i en rygrad) og hvor mange SBUL du har og ønsker at bruge. En SBUL på link-portalen øger antallet af udgående links med 8. Dvs. hhv 16 udgående links med én SBUL, 24 med to SBUL, 32 med tre SBUL og 40 med fire SBUL. Når du er alene kan du kun sætte maksimalt to SBUL. Så hvis du har flere portaler end 15 i din rygrad er du nød til at finde en kammerat der kan sætte ekstra SBUL’s på link-portalen.

Ét link-sæt

Et link-sæt svare til at du linker fra link-portalen til anker-portalen, dernæst fra den portal i rygraden der er længst væk, så til portalen næst længst væk og så fremdeles indtil du har linket til alle portaler i rygraden. Med X lig 7 får du altså et link til anker-portaler plus til de 7 i rygraden, ialt 8 udadgående links som er maksimum uden brug af SBUL.

Du er muligt, som du vil se senere, at udføre et link-sæt flere gange, enten fra den samme link-portal eller fra en ny link-portal. For hver gang kræver det at du har nok nøgler, dels til anker-portalen og dels til hver portal i rygraden. Så du er interesseret i at have nøgler til så mange gange som muligt. Du skal ligeledes have nok SBUL’s hvis dit link-sæt har mere end 7 portaler i rygraden.

Pointen i AP-generatoren er at kunne udføre flere link-sæt hurtigt efter hinanden så du hurtigt opnår mange AP.

Der er to måder dette kan gøres på:

  1. Brug af en ADA. Du vil kunne sætte 2 link-sæt pr. link-portal. Når ADA’en sættes flippes link-portalen fra grøn til blå. Den kan så skydes, fuld-deployes, sættes med de nødvendige SBUL’s og så lave et nyt link-sæt. Efter en time vil du kunne bruge samme link-portal igen. Indtil da kan du bruge andre link-portaler. Har du flere link-portaler i spil så forsæt til næste efter du har ADA’et foregående. Ellers kommer du bare til at blokkere for dig selv hvis du umiddelbart laver nyt linksæt på samme.
  2. Brug af Battle Beacon på link-portalen. Du vil kunne sætte 4 link-sæt inden for 15 minutter med en Battle Beacon. Fidusen er at link-portalen vil flippe undervejs. Når den er flippet til blå kan du nå at skyde den og lave et ny link-sæt, inden den flipper igen (efter 3 min).

Disse to kan kombineres således at du bruger én ADA undervejs eller efter brug af Battle Beacon, så kommer du op på 5 link-sæt pr. Battle Beacon brug.

Du kan også kombinere med 2 Battle Beacons sat forskudt fra hinanden med 1.5 minuts tidsrum. Virker nok bedst med lidt hjælp fra en kammerat.

Battle Beacon Eksempel

Nedenstående video viser et Battle Beacon eksempel hvor der er mere end 7 portaler i rygraden (X > 7), dvs. der bruges SBUL’s., faktisk 3 stk pr. link-sæt.

Video der viser brugen af Battle Beacon i en AP-generator – her endda med brug af 3 SBUL’s pr link-sæt, 2 Battle Beacons samtidigt, sat 1.5 min forskudt fra hinanden. Kan kun lade sig gøre med hjælp fra en kammerat.

Initiel Opsætning og Nøglefarming

Start med at gå til anker-portalen, fuld-deploy den og farm mindst X+antal gange du vil sætte link-sæt, dvs. hvis X lig 7 skal du have mindst 7+1 = 8 nøgler såfremt du kun vil sætte ét link-sæt. Men hvem vil det? Flere vil have mere ;-).

Eksempel:

Med én Battle Beacon kan du sætte 4 link-sæt inden for 15 minutter + et link-sæt enten før eller efter, i alt 5 link-sæt. Med en rygrad med X = 39 portaler skal du bruge 39+5 = 44 nøgler til anker-portalen.

Gå derefter ruten langs med portaler i rygraden og sæt links mellem portalerne og tilbage til anker-portalen. Dette giver dig X felter (tilbage mod anker-portalen) og X*1250 AP. Du skal også huske at farme nøgler ved hver portal i rygraden. Udover de nøgler du bruger til at linke portalerne sammen med “på linie” skal du derudover bruge minst X*antal gange du vil sætte link-sæt. Du bliver nød til at gå ruten flere gange for at farme nøgler. Hvis du løber ind i burnout, må du vente 4 timer, indtil du kan farme igen.

X – antal portaler i rygraden715233139
Krævet SBUL(s) 01234
Maks links fra
link-portal
816243240
Nøgler til
anker-portal
11111
Nøgler til hver
portal i rygraden.
11111
Antal Felter1632486480
AP (1250 pr felt)20K40K60K80K100K
Oversigt pr. link-sæt

Sætter du flere link-sæt skal du gange op med krævet antal nøgler. Bruger du en ADA til at flippe portal, så vil der falde lidt nøgler til anker- og/eller rygradsportaler som du naturligvis kan bruge.

Har du gang i Battle Beacon skal du gange op med 4-5 linksæt pr. Battle Beacon.

Så det kræver du du forbereder dig med at farme mange nøgler.

Yderligere Tips

  • Du kan lave endnu mere hvis du får en kammerat til at hjælpe med at sætte ekstra SBUL’s på. På den måde kan du komme op på 8+4*8 = 40 udgående links pr. portal – dvs. 39 portaler i en rygrad samt ét link til anker-portal. Det kræver dog at du har en passende spline (linie af portaler) med 39-portaler der kan nås fra både din ankerportal og link-portal.
  • Bruger du Battle Beacon vil jeg anbefale minimum 2 SBUL dvs 23 portaler i rygraden. Ellers er prisen for brug af BB lidt høj. Husk også at du ender med at vinde BB, dvs den er grøn. Det kan derfor betale sig at vente med at bruge ADA’en efter BB hvis du har flere linkportaler i spil. Der er 4 timers cooldown efter afsluttet BB før du kan sætte ny. Husk også at udnytte ekstra output (fracker agtig) efter BB. Så hack løs for ekstra udstyr.
  • Du kan med fordel finde en gruppe af link-portaler hvorfra du kan linke til alle portaler i rygraden. Ud fra den gruppe kan du så linke på skift.
  • Brug Apex til at fordoble AP score af din AP generator. Apex’er kan stakkes, men forlænger blot dobbel-AP perioden. Du får altså ikke fx 4 gange AP.
  • Udfør AP-generatoren i en periode med dobbelt AP. Med Apex vil du opnår 4xAP!
  • Husk at samle nøgler op når du skyder blå link-portal og når/hvis den flippes. De kan bruges til nye links!
  • Og husk at når du sætter et link-sæt; først link til anker-portal, så link til den portal i rygraden der er længst væk, dernæst link til den portal i rygraden der er næstlængst vek og så fremdeles.
  • Hav kun nøgler fremme til anker-portalen og til portaler i rygraden. Alle andre nøgler lægges i kapsler så du ikke uforvarende kommer til at linke til én af dem.

En kommentar til “AP Generator”

Lukket for kommentarer.